De konservative partiene i Norge

09.11.2021

Hvor kristenkonservative er de konservative partiet i Norge? 

Vi har sett på de 6 konservative politiske partiene i Norge og forsøkt å finne ut om de kan kalles kristenkonservative. Hva er det som egentlig skiller en konservativ politikk fra en kristenkonservativ? Går det egentlig an å kalle seg et konservativt parti i Norge uten å være kristenkonservativ? Hva er egentlig definisjonen på KristenKonservativ politikk? 

KristenKonservativ legger til grunn at et parti er kristenkonservativt når partiet legger kristne verdier til grunn for sin politikk.  


De 6 partiene vi har sett på er Høyre, Senterpartiet, KrF, FrP, Demokratene og PDK. 

Høyre er det gamle embetspartiet. Det ble dannet 25.august 1884, men embetsstanden og den øvre delen av borgerskapet hadde sin virkelige storhetstid før 1870. Likevel; Høyre dominerte med rent flertall både i 1889-91 og 1893-95. Partinavnet Høyre ble forøvrig ikke brukt av dem selv og ment nedsettende av motstanderne. Partiet kalte seg selv for «Det konservative parti» og «Det konstitusjonelle parti». 

Senterpartiet ble stiftet 19.juni 1920 av Norges Bondelag (som het Landmannsforbundet den gang) på deres landsmøte dette året. Senterpartiet het den gang Bondepartiet og skiftet ikke navn før i 1959. Etableringen av SP kom som et resultat av at Bondelaget ikke fikk gjennomslag for sin politikk hos de etablerte partiene, først og fremst Venstre. Første leder av Senterpartiet var Johan E. Mellbye, en Oslogutt som fikk storgården Grefsheim på Nes i Ringsaker som konfirmasjonsgave. Mellbye hadde vært statsråd for Høyre i 1904-05. Når er Senterpartiet ledet av Trygve Slagsvold Vedum fra Hamar.

Kristelig Folkeparti: ble stiftet 4.september 1933 og var et resultat av en splittelse i Venstre. Den direkte årsaken var at Nils Lavik fra Hosanger i Hordaland ikke ble renominert på Venstres liste foran stortingsvalget 1933. Lavik var predikant og bonde, og rektor ved Indremisjonens bibelskole. Partiet ble stiftet på hans bibelskole.

Partiet har tradisjonelt vært sterk motstander av Arbeiderpartiet, knyttet til spørsmål om etikk. Siden 90-tallet har de gradvis beveget seg nærmere AP i argumentasjon, selv om de har vært tydelige på sin «ikkesosialistiske» posisjon (KrF kaller seg merkelig nok ikke borgerlig).

Fremskrittspartiet har en helt annen historie enn Høyre. Partiet ble dannet på Saga Kino i Oslo 8.april 1973. Partiets navn var da «Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep». Helt sentral var Anders Lange og den unge sukkerimportøren Carl I Hagen. Men først Anders Lange.

Langes far var lege. Anders utdannet seg til skogteknikker og planteskoleleder. Han var 26 år da han i 1930 ble politisk aktiv første gang. Han ble da sekretær i den borgerlige organisasjonen Fedrelandslaget. Han brøt med organisasjonen i 1938. Under krigen var han motstandsmann og ble fengslet av tyskerne flere ganger. Politisk ble han først aktiv igjen på 50-tallet. Han gav ut tidsskriftet «Hundeavisa» fra 1948. Den skiftet navn til «Anders Langes avis» i 1962 og ble grunnlaget for Fremskrittspartiets organ «Fremskritt» som fremdeles kommer ut.

Langes politiske aktivitet er viktig for å forstå FrPs utgangspunkt. Langes 25 årige politiske karriere på siden av politikken før han startet partiet gir mye informasjon om hva han sto for. Han var liberalist (han ville ikke bli kalt dette fordi han var imot -ismer) og antikommunist. Det er sannsynlig at han også var rasist sett med dagens øyne. Han argumenterte blant annet for å holde «sorte» og «negre» ute av Norge. Hans syn på nasjonalstaten som en stat pr rase var en typisk holdning mange hadde på den tid han var ungdom. Langes store politiske forbilde var Joakim Lehmkuhl. Lehmkuhl bygde opp og var leder for Fedrelandslaget der Lange var sekretær.

Anders Lange døde i oktober 1974, bare halvannet år etter dannelsen av partiet.

Demokratene ble etablert 24.august 2002 på Linne Hotell i Oslo. De fleste som var tilstede kom fra en fortid i Fremskrittspartiet. Blant dem var Vidar Kleppe, som ble leder for demokratene fram til 2012. Politisk er demokratenes særtrekk en kraftig motstand mot en innvandring til Norge som kan endre samfunnet og redusere vår kultur.

Det kan virke som demokratene ikke har et fungerende fylkeslag i Oppland. Det var ikke mulig å finne dem på nett. Likevel stilles det slite ved stortingsvalget, og toppkandidaten der er Per-Christian Stenvaag fra Elverum. Kandidat nr 2 er derimot fra Oppland; det er Ruth Marie Vaagø fra Nord-Aurdal

Partiet De Kristne ble stiftet 24.februar 2011 på Moster og Bømlo kommune og stilte ved stortingsvalget i 2013. Erik Selle overtok som leder av partiet i 2013. Jeg kan ikke finne informasjon om hvem som ledet partiet før dette. Partiet reklamerer med at de er et kristent parti for alle, ikke et parti for kristne. De er konservative, men sier selv at de også er liberalister med respekt for enkeltmennesket. De har et sterkt fokus på den tradisjonelle familien som en hjørnestein i samfunnet.