Det er vårt ansvar

12.02.2023

I to dokumentarer på NRK nå i januar har vi sett mange eldre som har blitt utsatt for overgrep fra det offentlige. Kari (90), Sverre (96) og Lilly (90) fikk avslag på sykehjemsplass, og fikk en behandling i hjemmeomsorgen som ikke er et kristent samfunn verdig.

Historiene om omsorgssvikt i eldreomsorgen, både i hjemmetjenesten og på sykehjemmene, viser et samfunn i moralsk forfall. Og vi ser det ikke bare der. Vi ser det i barnehagene og skolene, også. I barnevernet. I omsorgen for psykisk utviklingshemmede, i rusomsorgen.

Det er ingen grunn til å ta lett på problemene. Løsningen er ikke så enkel som å bruke mer penger, eller utdanne flere. Løsningen er at vi kristne tar ansvar.

Jeg vil rette en anmodning til deg som er kristen leder. Kanskje er du pastor, prest eller forstander. Eller leder for menighetsrådet, eller eldsterådet. Du har et ansvar i en kirke, en menighet, et ansvar for en forsamling. I din forsamling er det kanskje noen barn og unge, men det er helt sikkert noen eldre. Kanskje har du mange eldre i din forsamling som enten selv er brukere av offentlige omsorgstjenester eller om kort tid vil ha behov for det.

Flokken er vårt ansvar. I en verden på vei mot det moralske stupet må vi i forsamlingene våre jobbe sammen for å være en del av løsningen; Vi må hjelpe hverandre. I stedet for å bygge store og flotte forsamlingslokaler; kanskje vi heller skal bygge omsorgssentre, ungdomssentre og oppvekstsentre? Det er ikke ditt forsamlingslokale jeg vil til livs, men hvilken prioritering skal vi ha?


Mange av dagens menigheter sier «Velkommen hjem» til de som er på vei inn i sitt lokale. De ser på forsamlingen som en familie. Og en familie er vi! Da er det også naturlig at vi tar vare på hverandre, og ikke overlater ansvaret til et samfunn i opprør.

I flere generasjoner har forsamlinger i hele landet snakket om å bygge private skoler, og noen få har tatt steget og gjort det. Det er uten tvil tøft, og en møter mye motstand. Men det er virkelig verdt det. Stiftelsene Marita, og Evangeliesenteret har vist at det også er mulig i rusomsorgen. På samme måte kan en kjempe for eldreomsorgen! Vi kan gi de eldre en omsorg som er dem verdig.