Om oss

   
Kristenkonservativ er en politisk organisasjon som jobber for å få kristne mer samfunnsengasjerte. Vi mener samfunnet trenger konservative kristne i politiske debatter, i små og store politiske fora, og folkevalgt fra de politiske partiene. 

Leder for KristenKonservativ er Jøran Ødegaard fra Biri. Tidligere tillitsvalgt og folkevalgt politiker fra Fremskrittspartiet (1988-1991 og 1997-2017). Har også hatt tillitsverv i partiene Samlingspartiet Ny Fremtid (1993-1994) og Partiet De Kristne, nå endret navn til Konservativt (2017-).

Nestleder er Rikke Ekeberg fra Drammen, bosatt på Dokka. Hun er tidligere tillitsvalgt i Partiet De Kristne.   

Styremedlem er Snorre Draumås, opprinnelig fra Biri, bosatt i Oslo.  

Vår revisor Torkjell Valvik ble valgt på sentralstyremøtet i august 2022. 

Lørdag 21.mai 2022 hadde vi vårt første landsmøte; vi er altså helt ferske. Vårt arbeid i begynnelsen blir å forme hva KristenKonservativ her, i mer detaljer. Samtidig vil vi vokse, så kanskje blir det avholdt et orienteringsmøte i nærheten av deg om ikke lenge.