Manifest 

Her er manifestet til organisasjonen KristenKonservativ

 1. Gud er universets sentrum
 2. Enhver person har verdighet som må respekteres
 3. Privat eiendom er en grunnleggende rettighet
 4. Staten skal blande seg minst mulig inn i enkeltmenneskets liv 
 5. Tro er et element i sosial samhørighet som styrker familien og de sosiale verdier
 6. Sosial rettferdighet og rettferdighet generelt oppnås ved å elske din neste som deg selv
 7. Det finnes objektive, moralske og kulturetiske kristne verdier
 8. Menneskelig fornuft har begrensinger
 9. Mennesket har fri vilje til å gjøre godt eller ondt
 10. Privat initiativ er det ledende prinsippet i økonomien
 11. Stabiliserende faktorer for mennesket er sivilisasjon, tradisjon og kultur 
 12. Tradisjoner er i seg selv grunnlag for styring
 13. Endringer i samfunnet må skje så forsiktig at de personer endringen går ut over, knapt merker noe som helst
 14. For å oppnå sosial stabilitet er et sterkt forsvar av lov og rett nødvendig 
 15. Markedsstyrt kapitalistisk økonomi, med fritt nasjonalt marked
 16. Økonomisk proteksjonisme og beskyttelse av det nasjonale markedet 
 17. Økonomisk intervensjonisme kun når det er i nasjonal interesse