Vår oppgave

   

Vårt oppdrag

  1. Å være en bro mellom kristne og det verdikonservative, politiske miljøet
  2. Å inspirere kristne til delta i politikken aktivt, og hjelpe dem når de er der 
  3. Å være lys og salt i norsk politikk .   

Våre verdier 

  1. Vi er lidenskapelige etterfølgere av Jesus Kristus 
  2. Vi er forskjellige, med forskjellig bakgrunn og fra forskjellige trossamfunn 
  3. Vi tror på bønn. Bibelen og bønnen er fundamentet i alt vi gjør 
  4. Vi er forent i Guds kjærlighet, og kjærligheten til vår neste 
  5. Vi er verdikonservative