Kampen om våre tanker

24.10.2021
Bildet er tatt av cocoparisienne fra Pixabay
Bildet er tatt av cocoparisienne fra Pixabay

12.april 1861 startet den amerikanske borgerkrigen. Det skjedde for en mann ved navn Abraham Lincoln i 1860 gikk til valg på å hindre utvidelse av slaveriet. Hans seier i valget førte til forsøk på løsrivelse fra USA av sørstatene, som hadde tapt valget. De vedtok løsrivelse selv før Lincoln formelt ble innsatt. Både den avtroppende og påtroppende administrasjonen så på forsøket som et opprør mot USA. Krigen startet konkret da sørstatene angrep Fort Sumter i Sør-Carolina 12.april 1861. 

Krigen handlet om tanker, om verdier, om hvordan de så på hverandre som mennesker. Kampen om våre tanker står også i dag, der massemedia og eierne av de sosiale mediene har en ledende rolle.

Paulus sier i 2.kor.10.4-5:

Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. 

Tanker er avgjørende i utviklingen av samfunnet. Fysisk krig er ikke vårt område, men sinnets krig må vi delta i. Seier her er avgjørende i konflikten. 

Du spør kanskje hvilken konflikt? 

Hele den vestlige sivilisasjonen er under angrep. Det er denne sivilisasjonen som er bygget på det judeokristne verdensbilde, på verdiene som vi finner i Bibelen, på det frie og åpne samfunnet. Angrepet kommer åndelig sett fra djevelen, og verktøyene er politiske -ismer av forskjellig og varierende art. Det kan være sosialisme noen ganger. Andre ganger islamisme. Så naturalisme, og til og med humanisme. 

Kanskje er det mest effektive våpen også det enkleste; nemlig løgn. Som verdikonservative tar vi avstand fra løgn i politikken. En politiker skal være ærlig, og vite hva han sier, og hva han gir løfter om. 

Slåss denne kampen ved å holde dine tanker fokusert på Guds Ord, og Guds verdier. Lev er liv i bønn og samfunnet med Gud ved å lese Hans Ord hver eneste dag. Kjemp den gode strid.